Документи та програми

Нормативно-правова база

СПОРТ

- Закон України"Про фізичну культуру і спорт" - Закон України "Про місцеві державні адміністрації" - Указ Президента України "Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація" - Наказ Мінмолодьспорту України "Про затвердження Положення про надання категорій спортивним школам" -Розпорядження Голови облдержадміністрації  "Про призначення та виплату грошових винагород спортсменам Львівської області та їх тренерам" - Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу" - Наказ Мінмолодьспорту України "Про затвердження Положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників" - Наказ Мінмолодьспорту України "Про затвердження Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з олімпійських видів спорту" - Наказ Мінмолодьспорту України "Про затвердження Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з неолімпійських видів спорту"  

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження норм витрат на проведення спортивних заходів державного та міжнародного рівня"

МОЛОДЬ

Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2998-12#Text Проект Закону України «Про основні засади молодіжної політики»  https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69244  Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації» : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/281-14#Text Закон України «Про визнання пластового руху та особливості державної підтримки пластового, скаутського руху» : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-20#Text Указ Президента України «Про Стратегію національно-патріотичного виховання» : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/286/2019#Text Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання на 2020-2025 роки» : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/932-2020-%D0%BF#Text Постанова Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на 2021-2025 роки» : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1669-2020-%D1%80#Text Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка» : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1049-2011-%D0%BF#Text Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження типових положень про молодіжні консультативно-дорадчі органи» : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1198-2018-%D0%BF#Text Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження типових положень про молодіжний центр та про експертну раду при молодіжному центрі» : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/148-2016-%D0%BF#Text Наказ Міністерства молоді та спорту України «Про затвердження Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання» : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0453-16#Text Наказ Міністерства молоді та спорту України «Про затвердження Порядку реалізації програми "Молодіжний працівник"» : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1178-18#Text Наказ Міністерства молоді та спорту України «Про затвердження Національного знаку якості та критерії якості для молодіжних центрів» : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1061-17#Text Наказ Про затвердження норм витрат на нагородження переможців та призерів змагань Scannable Document on 21 Feb 2023, 12_05_44
Результати змагань, підсумкові звіти та висновки