Нормативно-правова база

СПОРТ

– Закон України“Про фізичну культуру і спорт”

– Закон України “Про місцеві державні адміністрації”

– Указ Президента України “Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року “Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація”

– Наказ Мінмолодьспорту України “Про затвердження Положення про надання категорій спортивним школам”

-Розпорядження Голови облдержадміністрації  “Про призначення та виплату грошових винагород спортсменам Львівської області та їх тренерам”

– Постанова Кабінету Міністрів України Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу

– Наказ Мінмолодьспорту України Про затвердження Положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників

– Наказ Мінмолодьспорту УкраїниПро затвердження Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з олімпійських видів спорту

– Наказ Мінмолодьспорту України Про затвердження Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з неолімпійських видів спорту”

МОЛОДЬ

Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2998-12#Text

Проект Закону України «Про основні засади молодіжної політики»  https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69244 

Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації» : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/281-14#Text

Закон України «Про визнання пластового руху та особливості державної підтримки пластового, скаутського руху» : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-20#Text

Указ Президента України «Про Стратегію національно-патріотичного виховання» : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/286/2019#Text

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання на 2020-2025 роки» : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/932-2020-%D0%BF#Text

Постанова Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на 2021-2025 роки» : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1669-2020-%D1%80#Text

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка» : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1049-2011-%D0%BF#Text

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження типових положень про молодіжні консультативно-дорадчі органи» : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1198-2018-%D0%BF#Text

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження типових положень про молодіжний центр та про експертну раду при молодіжному центрі» : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/148-2016-%D0%BF#Text

Наказ Міністерства молоді та спорту України «Про затвердження Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання» : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0453-16#Text

Наказ Міністерства молоді та спорту України «Про затвердження Порядку реалізації програми “Молодіжний працівник”» : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1178-18#Text

Наказ Міністерства молоді та спорту України «Про затвердження Національного знаку якості та критерії якості для молодіжних центрів» : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1061-17#Text